آنچه یاد می‌گیرید...

سرعت سایت از جمله مسائلی هست که ارتباط مستقیم با تجربه کاربری سایت دارد. امروزه مخاطبان و یا مشتریان سایت‌ها خیلی حوصله منتظر ماندن برای بالا آمدن سایت را ندارند. ازین رو سرعت سایت از نظر تجربه کاربری، از دست ندادن مخاطب و ربات‌های گوگل برای همه سایت‌ها اهمیت زیادی دارد.