آنچه یاد می‌گیرید...

1 تعداد لینک داخلی و خارجی مناسب در مقاله

تعداد مناسب لینک داخلی و خارجی در یک صفحه سایت - برسی محدودیت لینک ها

2 طول محتوای متنی

طول محتوای متنی سایت چقدر باشد - برسی تعداد کلمه مناسب برای مقاله و محصول

3 کیورد استافینگ

کیورد استافینگ (keyword stuffing) چیست ؟ - چگونه کیورد استافینگ در محتوا نشویم

4 توضیحات متا و نحوه نوشتن آن

توضیحات متا (Meta Description) - نوشتن توضیحات متا سئو شده و جذاب